Okulumuzda öğrencinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamada, arkadaş ilişkilerinde, ya da bireysel zorluklar yaşadığında, okulumuz rehberlik servisi etkin bir şekilde çalışır, ebeveyni bilgilendirerek gerektiğinde yönlendirmeler yapar.

Eğitim politikamız, çocuğun öğrenme sürecini kolaylaştırmak, çocuğun kendisinin yapabildiğini görmesini sağlamak amacını taşır.

Çocuğunuzun sahip olduğu yetenekleri ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak, çok yönlü çocuklar yetiştirmek için Darüşşifa ASAL koleji sadece ders vermeyi değil çok yönlü öğrenciler yetiştirmeyi de amaç haline getirmiş bir kurumdur.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam