AKIL OYUNLARI

AKIL OYUNLARI DERSİNDE GRUPLARIMIZIN AMACI NEDİR❓
⭐Herşeyden önce EĞLENEREK ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAK,
⭐ Öğrencilerimizin sosyalleşmelerini sağlamak,
⭐Akıl Oyunlarımız ve yaptığımız etkinlikler ile var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebilmelerini ve yeni yetenekler kazanmalarını sağlamak,
⭐Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişimlerini desteklemek,
⭐Dil gelişimini ve özgüvenlerini desteklemek,
⭐Karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneğini desteklemek
⭐Hayal dünyalarını renklendirerek gelişmesini sağlamaktır.

Diğer Fotoğraflar

Diğer Haberler

Test

Form Gönderimi

Tamam